Dit zijn de regels en richtlijnen die gebonden zijn aan het uitlenen van de Dorans laptop.

Aan wie mag de laptop uitgeleend worden?

De laptop mag uitgeleend worden aan leden van Dorans of mensen die geïnteresseerd zijn in het worden van een lid en een keer mee willen trainen. Zowel leden als niet-leden moeten wel een goede reden hebben dat ze zelf geen laptop bij zich hebben, zoals het hebben van een kapotte laptop of het feit dat ze erover nadenken om er een aan te schaffen maar dit nog niet hebben gedaan. Ook mag de laptop uit worden geleend tijdens toernooien, maar dit mag alleen aan leden gebeuren.
Als er meerdere mensen op hetzelfde moment de laptop willen lenen, geldt dat degene die als eerste de aanvraag doet de laptop krijgt toegewezen.

Wat zijn de omstandigheden dat de laptop uitgeleend mag worden?

Wanneer de laptop uitgeleend wordt moet er een bestuurslid aanwezig zijn om dit te faciliteren en te overzien.

Voor hoe lang mag de laptop uit worden geleend?

De laptop mag gedurende de hele training of het toernooi door iemand worden geleend. Daarna moet de laptop altijd weer terug in de kast van Dorans in de Library of Science worden gelegd. Als de Library of Science dicht is na een toernooi wordt de laptop mee naar huis genomen door een bestuurslid en de volgende ochtend alsnog in de kast gelegd. De laptop mag niet mee naar huis worden genomen door een ander lid dan een bestuurslid.
De bedoeling is dat het lenen van de Dorans laptop incidenteel is, het moet een tijdelijke oplossing zijn voor iemand die geen laptop heeft. De norm is dan ook dat een laptop maar een of twee keer aan dezelfde persoon kan worden uitgeleend. Van deze norm kan worden afgeweken tijdens bijzondere omstandigheden, zoals tijdens de langdurige reparatie van een laptop. Wel geldt dat als een persoon voor meerdere weken achter elkaar de laptop leent en er een ander lid is die de laptop ook wil lenen er wel kan worden besloten om de laptop naar dit tweede lid te laten gaan. Dit beslist het bestuur.

Hoe kan de laptop worden aangevraagd?

De laptop kan worden aangevraagd door een mail te sturen naar bestuur@dorans.nl. Pas na bevestiging van het bestuur wordt de laptop aan een lid toegewezen. Het is daarom belangrijk om op tijd te mailen.